Fibraxine

Cel Podstawa prawna Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności:)
 • dostarczanie treści zawartych na Stronie; administrowanie Stroną, w tym wypełnienie obowiązków przewidzianych prawem;
 • zapewnienie bezpieczeństwa Strony, zasobów IT i danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa komunikatów przesyłanych za jej pośrednictwem;
 • monitorowanie poprawnego funkcjonowania Strony; uzyskiwanie anonimowych lub zagregowanych statystyk dotyczących korzystania ze Strony m.in. w celu poprawy jej funkcjonowania, dostosowania strony do preferencji użytkowników, zapewnienia spersonalizowanego i lepszego doświadczenia korzystania ze Strony, analizy ruchu na Stronie;
 • umożliwienia ustalenia odpowiedzialności w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa komputerowego z wykorzystaniem Strony;

System IT i oprogramowanie wykorzystywane do administrowania Stroną uzyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest niezbędne podczas wykorzystywanie protokołów komunikacji w internecie. Informacji tych nie zbieramy w celu identyfikacji konkretnych osób, jednak ich charakter sprawia, że przetwarzanie tych informacji w powiązaniu z danymi, posiadanymi przez podmioty trzecie, pozwala zidentyfikować użytkowników.

Do tej kategorii danych należą: adres IP; nazwa domeny urządzenia używanego przez użytkownika, który łączy się ze Stroną; adres URI (Uniform Resource Identifier) zasobu, którego dotyczy żądanie; czas żądania; metoda użyta, aby wysłać żądanie do serwera; rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi; kod numeryczny wskazujący na status odpowiedzi serwera (udana, błąd, itd.) lub inne parametry, dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego. W powyższych celach my lub nasi partnerzy używamy cookies i podobnych technologii (łącznie cookies) – więcej o cookies w Polityce cookies.

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO1) (tam, gdzie nie jest wymagana zgoda)
zgoda (art.6 (1)(a) RODO), w tym zgoda na pliki cookies
wykonanie umowy art. 6 (1)(b) RODO
obowiązek prawny art.6 (1)(c) RODO

dane zawarte w plikach cookie, przechowywane są przez okres przechowywania tych plików na urządzeniu użytkownika – w zależności od celów przechowywania tych plików mogą być przechowywane do dwóch lat od wizyty użytkownika na stronie (o ile użytkownik nie usunie ich wcześniej);
w pozostałym kontekście, do końca okresu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa

 • komunikacja z Panem/Panią;

w szczególności rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania, reklamacje, skargi czy wnioski.

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO)

do końca okresu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa;

 • marketing, w tym promocja produktów, których reklamą i obrotem w Polsce się zajmujemy i inne działania reklamowe, w tym na podstawie Pana/Pani zainteresowań i preferencji w odniesieniu do naszych produktów i usług;

m.in. informowanie o produktach, które sprzedajemy. W tym celu my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO) (tam, gdzie nie jest wymagana zgoda)

do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;

 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, określonych w szczególności w prawie dot. bezpieczeństwa żywności, podatkowym i rachunkowym, konsumenckim, ochrony danych osobowych;

m.in. informowanie o produktach, które sprzedajemy. W tym celu my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.

art.6 (1)(c) RODO,
art. 9(2)(i) RODO oraz polskie i europejskie przepisy prawa, w tym prawa dot. bezpieczeństwa żywności podatkowego, rachunkowego, konsumenckiego, ochrony danych osobowych, oraz wytyczne organów regulacyjnych i nadzorczych (na podstawie art. 6 (1)(f) RODO)

przez czas wymagany przepisami prawa;

 • realizacja innych uzasadnionych interesów gospodarczych, służących zapewnieniu ciągłości biznesowej, prowadzenie działalności gospodarczej z należytą starannością oraz rozwojowi prowadzonej przez nas działalności tj.:
  • prowadzenie analiz, statystyk i opracowywanie zestawień na potrzeby wewnętrzne (w tym analiza skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych),
  • raportowanie i planowanie;
  • badanie rynku;
  • badanie satysfakcji;
  • ulepszanie naszych produktów i usług;
  • zapewnienie bezpieczeństwa w naszej działalności, w tym bezpieczeństwa fizycznego, zasobów IT, danych osobowych lub cyberbezpieczeństwa;
  • zapewnienie zgodności z naszymi regulacjami wewnętrznymi (w tym procedurami i politykami) i regulacjami Grupy Alfasigma, w tym nadzór nad ich przestrzeganiem;
  • controlling i audyt;

  – powyższe działania mogą obejmować profilowanie;

W powyższych celach my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO)

do upływu okresu retencji danych, stanowiących podstawę do przygotowania analiz, statystyk, zestawień, raportów lub planów oraz innych działań;

 • łączenie ze sobą danych, pochodzących z różnych baz danych, w tym zebranych w formie papierowej i zdalnie, które zostały zgromadzone w kontekstach innych niż następnie wykorzystane, na potrzeby realizacji jednego lub większej liczby celów opisanych powyżej;

W powyższych celach my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO)

do upływu okresu retencji danych łączonych;

 • przechowywanie dowodów wykonania obowiązków, zobowiązań lub na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO)

do czasu przedawnienia roszczeń

 • udostępnianie naszych treści za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych („Profil”), a także interakcje z Panem /Panią za pośrednictwem tych Profili, administrowanie Profilem, zapewnienie na nim porządku i bezpieczeństwa (w tym poprzez moderację) oraz zbieranie danych statystycznych o interakcjach z Panem/Panią za pośrednictwem wtyczki Facebook (Plug-in, Like, Pixel)

Na naszych Profilach przetwarzamy dane związane z Pana/Pani interakcjami z naszym Profilem, w tym wejście na niego, polubienie lub obserwowanie, zamieszczenie postów lub komentarzy lub inne reakcje na treści zamieszczone na Profilu, a także Pana/Pani korespondencję z nami za pomocą Profilu lub powiązanego z nim komunikatora. Będziemy przetwarzać w szczególności Pana/Pani imię i nazwisko lub identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, Pana /Pani posty, komentarze i inne interakcje z naszym Profilem. Podanie danych jest dobrowolne.

Współadministrowanie: Możemy przetwarzać dane statystyczne o Pana/Pani aktywności na naszych profilach społecznościowych. W odniesieniu do Profilu na Facebook oraz wtyczek Facebook (Plug-in, Like, Pixel) na naszych stronach (łącznie „Strony FB”) dochodzi do współadministrowania Pana/Pani danymi pomiędzy Alfasigma i Facebook Ireland Limited („Facebook”) na potrzeby zbiorczych statystyk Stron FB. Zbiorcze statystki Stron FB tworzone są na podstawie określonych zdarzeń rejestrowanych przez serwery Facebook’a, gdy użytkownicy korzystają ze Stron FB i powiązanych z nimi treści. Wspólne administrowanie danymi obejmuje tworzenie takich zdarzeń i ich zbiorczą analizę w statystykach Strony FB przekazywanych nam przez Facebook.

Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Pana/Pani danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie stosownych zobowiązań, określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby statystyk Stron FB. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych przez Facebook znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO) polegający na udostępnianiu naszych treści, komunikacji z Panem/Panią, administrowaniu Profilem, zapewnieniu na nim porządku i bezpieczeństwa oraz zbieraniu danych statystycznych o Pana/Pani interakcjach

do usunięcia zamieszczonych treści z Profilu lub innej reakcji związanej z Profilem, lub do czasu wniesienia sprzeciwu, lub do czasu upływu uzasadnionego interesu Alfasigma